Ženou nás nízké úroky do netušených rizik?

19. 5. 2015 | Lukáš Vácha, Conseq Investment Management, a.s.
Dnešní investor to má těžké. Výnosy do splatnosti bonitních dluhopisů se stále houževnatě drží nezajímavých minim a akciové trhy zase historických výšin. Většina investorů se přitom orientuje spíše podle nominálního, nikoli reálného výnosu. Sedmiprocentní výnos při pětiprocentní inflaci snášíme totiž subjektivně lépe než tříprocentní při jednoprocentní inflaci, což je mimochodem jeden z faktorů, proč je extrémně nízká inflace nebo dokonce deflace považována za takového strašáka. Tento ne příliš racionální rys lidské psychiky žene některé dosud velmi konzervativní investory do náručí rizikovějších strategií. Veřejné akciové trhy jsou v těchto případech cílem pouze částečným. Aktuální výšiny řadu potenciálních akcionářů odrazují a poukazy na fakt, že valuace většiny akciových trhů se pohybují poblíž svých historických průměrů, v případě rozvíjejících se trhů do konce pod nimi, už běžné publikum příliš nevnímá. Naopak, podle omšelého rčení, „nikdo Vám nedá to, co my Vám můžeme slíbit“ se pozornost ubírá k nástrojům proklamujícím na dnešní dobu aspoň trochu zajímavé nominální a pokud možno pevné zhodnocení.

Na trhu se tak objevují podřízené dluhopisy řady developerů, které investory lákají k poskytnutí v podstatě akciového kapitálu s neomezenou možností ztráty za úrok 4-6% p.a., před pár lety běžný u kvalitních státních luhopisů. Dalším zajímavým fenoménem je móda investování do některých typů alternativních aktiv s objektivně velmi obtížně zjistitelnou hodnotou, avšak za to se „sexy“ příběhem. V kurzu jsou tak rezidenční nemovitosti, umělecké předměty, podíly v začínajících firmách, tzv. start-upech, nebo dokonce vína. U všech těchto aktiv zjistí majitel jejich skutečnou hodnotu, až při konečném prodeji na trhu. Často si dopředu neuvědomuje ani transakční náklady na jejich správu a držení. I v případech složitých tržních situací tak může žít ve sladké nevědomosti a nemusí se stresovat, jak hodnota jeho investice kolísá.

Poměrně vysoká poptávka po těchto nástrojích značí, že si řada investorů není schopna vyhodnotit zmíněná specifika těchto typů investičních aktiv, pořizují je ve slepé vidině proklamovaného výnosu a podhodnocují při svém rozhodování příslušná rizika. Nechci případné zájemce zrazovat. Především, alternativní aktiva a by měla být právoplatnou součástí každého diverzifikovaného portfolia, protože jejich vývoj nesouvisí nebo není ve většině případů příliš závislý na finančních trzích. Jejich vývoj tak pomáhá „vyhlazovat“ výsledky celého portfolia, kdy se jim daří nebo nedaří v jiných okamžicích než ostatním součástem portfolia a zlepšují tak jeho celkové parametry. Určitě je proto nelze vnímat jako substitut kvalitních obligací a nástrojů peněžního trhu. Fakt, že rizika s alternativními investicemi spojená nejsou na první pohled vidět, neznamená, že neexistují.

U veřejně neobchodovaných nástrojů, tzv. private placement, byť s „fixním“ výnosem, je situace už složitější. Tím, že jejich hodnota není stanovena trhem nebo podložena skutečnými nákupy či prodeji, nemá investor jednoduché vodítko k posouzení, zda je jejich cena fér ve vztahu k souvisejícím rizikům, či nikoli. Může tak sednout na lep emitentovi, který chce své často rizikové aktivity financovat levným „nevědoucím“ kapitálem. Určitě tomu tak není ve všech případech, nicméně případný zájemce se zde musí mít na pozoru, protože je vystaven dalšímu typu rizik, který z veřejně obchodovaných nástrojů nebo otevřených investičních fondů nezná.

Jako obvykle, jednoduchá řešení neexistují. Nenechme se současnou situací zviklat a nebuďme naivní, že objevíme investorský „svatý grál“. Každé investování je spojeno s riziky, a musíme si dát pozor, aby ta odpovídala jejich předpokládanému výnosu. Rozumný investor navíc nesází vše na jednu kartu, byť by byla v dané partii ta nejlepší. Současné nízko úrokové prostředí jednou skončí, jako už mnohokrát v historii a není příliš moudré se kvůli němu vystavovat zbytečným rizikům, která nejsou podložená adekvátním výnosovým potenciálem.


Zpět

Napište nám co Vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*