3. Jak se na tyto situace co nejlépe připravit

Jaký nejlepší princip vede k dostatečné kumulaci prostředků?

V teoretické rovině je to jednoduché - připravit se znamená investovat či spořit své prostředky tak, aby je měl člověk k dispozici v době, kdy je bude potřebovat. Jak toho ale dosáhnout, to už tak jednoduché není. Většina z nás totiž nepatří k těm šťastlivcům, jejichž příjmy jsou tak velké, že takovéto starosti řešit nemusí. Pojďme se podívat, jak se mnozí z nás v těchto situacích chovají:

Spoléhání na jednorázové vysoké příjmy

Každý z nás doufá, že se mu podaří v životě občas (nebo aspoň jednou) získat jednorázově vyšší částku (třeba jako dědictví, prodej majetku apod.). A počítáme s tím, že tuto sumu „uspoříme“. Jedná-li se pak o částky v řádu jednotek set tisíc, vypadá vedle toho pravidelné měsíční investování drobných částek jako něco pomalého a složitého. Avšak v životě to bývá jinak - tento očekávaný příjem nenastane, nebo bude nižší než jsme předpokládali, nebo jej použijeme aktuálně k pokrytí potřeb, které právě budou naléhavé, případně ne tak potřebné (koupíme nové auto když to ještě nebylo třeba, vyrazíme na neplánovaně drahou dovolenou,…). Nemá-li člověk investiční návyk a nastavený systém, není to dobré řešení, i když tento příjem nastane.

Čekání na „lepší časy“

Někteří z nás rovněž očekávají, že se jim v budoucnu začne dařit lépe. Budou povýšeni, získají lepší práci, začnou sami podnikat. A že teprve pak, s výrazným růstem příjmů, začne být na podobné věci jako investování do budoucnosti prostor. Ale i zde jsou výše uvedená rizika - tato situace nemusí nastat. Nemá-li člověk vytvořené správné návyky a nastaveny správné systémy, spoustu peněz prostě utratí zbytečně, na rozdíl od toho, aby je cíleně investoval a spořil pro své budoucí, opravdu naléhavé potřeby.

Lze i malými pravidelně investovanými částkami vůbec něco naspořit?

Samozřejmě, a nejen to. Pravidelné měsíční investování třeba i drobných částek je ta nejlepší možná metoda. Mezi její výhody patří především:

  1. investujete takovou výši prostředků, kterou „utáhnete“. Tedy vás tyto investice zásadně nebolí či neomezují. A navíc, pokud v budoucnu tuto investici zcela nebo částečně „neutáhnete“, můžete investování bez sankcí přerušit nebo investovanou částku snížit.
  2. takové investice člověka nutí k efektivnějšímu nakládání s ostatními penězi. Člověk zpravidla spoří, tedy investuje to, co by jinak marnotratně utratil za nepotřebné výdaje.
  3. pravidelností investic se buduje velmi zásadní a nezbytný „návyk“. Umět vytvářet prostředky pro budoucnost je velmi důležité, ne každý to umí. Správné návyky, tedy skutečnost, že je tato činnost součástí mého pravidelného chování, je velmi důležitá.
Teď, když tohle víme, jsme již připraveni se pustit do analýzy nástrojů, kterými lze investovat, respektive spořit. Je však důležité, abychom věděli, na co se při jejich volbě máme zaměřit. Proto se ještě napřed podíváme na podstatu investování a seznámíme se s několika zásadními skutečnostmi.

ZAPAMATUJTE SI
  • Vytvořte si správné pravidelné investiční návyky.
  • Nespoléhejte na případné jednorázové příjmy v budoucnu, nečekejte na lepší časy.
  • Investujte pravidelně, dlouhodobě a zodpovědně rozumnou částku.

Napište nám co Vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*