Horizont Invest

vyvážené portfolio

Penzijní reforma, spoření na důchod, neudržitelnost průběžného důchodového systému a vlastní zodpovědnost za vytváření úspor, které mají sloužit k pokrytí životní úrovně v důchodovém věku…

Všichni tato témata dobře známe, v posledních letech se opakují stále dokola. V reálném životě se toho ale změnilo jen málo, snad jen to, že si nutnost vytváření vlastních úspor uvědomuje stále více lidí. Zvolením investic do programu Horizont Invest je elegantním řešením investování. Programy pravidelných investic do otevřených podílových fondů nabízejí cestu, jak si postupným odkládáním části svého příjmu nejen vytvářet rezervy, ale také je smysluplně zhodnocovat. Právě zhodnocení je totiž u dlouhého investičního horizontu velice důležitým faktorem, který rozhodne, jakou životní úroveň si ze svých úspor budete moci v důchodu dovolit.

Popis programu

Investiční program Horizont Invest je typem produktu "životního cyklu". Investor si totiž volí nejen investiční strategii podle toho, zda je pro něj tím nejdůležitějším výnos jeho investice, nebo zda chce přece jen i při dlouhém investičním horizontu opatrnější variantu investice, jejíž hodnota nebude kolísat, ale také cílové datum svého programu. Jeho investiční program potom zcela automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází - čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů. Dynamické portfolio investičního programu Horizont Invest přináší investorovi v počátečních letech investičního horizontu vyšší potenciál výnosu díky vyššímu podílu umístění investic do akciových fondů ovšem na úkor vyššího rizika kolísání hodnoty těchto investic.

Investiční složení portfolia

Počet let do konce programu více než 10 let 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Active Invest Vyvážený 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %
Dluhopisové fondy 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Simulace výnosu a rizika při pravidelném investování

Pro koho je portfolio určeno

Pro investory, kteří nechtějí (nebo nemají ambice) sami vybírat, do kterých fondů z nabídky desítek investičních společností budou ukládat své peníze a zároveň nechtějí v průběhu trvání programu sami aktivně vyhodnocovat informace o situaci na finančních trzích a následně upravovat své portfolio. Program je tak vhodný i pro investory bez odborných znalostí a zkušeností s finančními trhy, kteří se ale chtějí starat o svoji budoucnost a o zhodnocování peněz, které si z různých důvodů chtějí pravidelně odkládat.

Investiční strategie

Při obhospodařování portfolia investiční manažer zařazuje do portfolia podílové fondy investičních společností Conseq Invest a  Conseq investiční společnost  a dále pak  Aberdeen, Allianz, ALICO Funds Central Europe, Black Rock,  BNP Paribas Investment Partners, Credit Suisse, C-Quadrat, ČP Invest, HSBC, ING (L) INVEST, Franklin Templeton, Societe Generale  a Pimco. Tyto společnosti dohromady nabízejí více než 500 v České republice registrovaných podílových fondů, což investičnímu manažerovi dává k dispozici velice širokou základnu investičních příležitostí, z nichž podle svého uvážení vybírá pro klienta ty nejvhodnější.

Výhody vyváženého portfolia Horizont Invest

  • jednoduchost produktu, pravidelný pololetní reporting o stavu a vývoji portfolia;
  • široká diverzifikace mezi fondy několika na sobě nezávislých investičních společností;
  • automatické zkonzervativňování investice a "zamykání zisků" s blížícím se koncem programu;
  • v případě restrukturalizace portfolia nejsou za prodeje a nákupy fondů účtovány žádné dodatečné vstupní poplatky;
  • zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků pro programy pravidelných investic.

Základní informace

Investiční manager:
Conseq Investment Management, a.s.
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc
Investiční strategie:
konzervativní

Struktura a parametry konzervativního portfolia

Investiční horizont:
doporučení min. 5 let
Vstupní poplatek:
max. 4 % z hodnoty investice
Riziko:
střední (úroveň 3 z 5)
Manažerský poplatek:
max. 0,5 % ročně z obj. portfolia

Historické ceny portfolia

Vyberte období, v němž má být zobrazena výkonnost fondu

Od Do Zobrazit

Napište nám co Vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*