Investiční dotazník

Zodpovědně prosím vyplňte následující dotazník. Odpovědi vyberte ty, které se nejvíce blíží Vašemu názoru. Vaše odpovědi charakterizují Váš způsob investování a vystihnou Vaše osobní představy.

Po vyplnění a vyhodnocení dotazníku Vám představíme produkty, podílové fondy nebo portfolia, která nejlépe vyhovují Vaší investiční strategii.

Otázka z
Investiční horizont
Na jakou dobu hodláte investovat, jaký je Váš investiční horizont?
jeden až dva roky
dva až pět let
čtyři až šest let
dlouhodobě, rozhodně déle než šest let
Likvidita
Jak je pro Vás důležitá možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?
Mám málo jiných likvidních úspor a proto je pravděpodobné, že v případě nenadálých finančních obtíží danou možnost budu nucen využít.
Hodlám ponechat prostředky investovány po celou zamýšlenou dobu a mimořádné výdaje pokrývat z jiných úspor, ovšem může reálně nastat i situace, že budu muset výběr veškerých prostředků provést.
Mám dostatek likvidních úspor pro mimořádné situace, a proto není pravděpodobné, že bych byl nucen větší část investovaných prostředků vybírat před zamýšleným horizontem.
Výnos vs. riziko
Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě?
Od své investice očekávám zejména nízké riziko. Nechci, aby její hodnota příliš kolísala.
Investuji, abych získal vyšší výnos. Jsem si vědom, že hodnota mé investice může poklesnout, ale hledám spíše střední až nižší míru kolísání investice.
Preferuji vysoké výnosy. Vím, že hodnota mé investice může výrazně kolísat.
Když přijde pokles...
V případě, že by se snížila hodnota Vaší investice během několika dní o 10%:
Okamžitě prodám svoji investici a zabráním tím dalším ztrátám.
Počkám na další vývoj. Bude-li pokles dále významně pokračovat, rozhodnu se pro prodej.
Nebudu reagovat, případně při dalším poklesu využiji této příležitosti a investuji za nižší ceny.
Investiční know-how
Jak hodnotíte své znalosti a zkušenosti v oblasti investování?
Nemám znalosti a zkušenosti, oblast investic sleduji prozatím jen krátkou dobu nebo vůbec.
Dostatečné, oblast investic sleduji aktivně již delší dobu a uvědomuji si rizika s nimi spojená. Mám zároveň více než rok zkušeností s investováním do investičních nástrojů.
Nadprůměrné, mám VŠ vzdělání v oblasti financí, nebo se k investicím vztahuje mé povolání / podnikání převážně vykonávané v posledních 3 letech, nebo mám více než 3 roky zkušeností s investováním do investičních nástrojů v objemu, který představuje významnou část mého majetku.
Relativní výše investice
Jaká je výše Vašeho majetku ve vztahu k zamýšlené investici (resp. příjmů k pravidelné investici)?
Jedná se o většinu (více než 70 %) hodnoty mého majetku (resp. většinovou část příjmu).
Jedná se o významnou, ne však rozhodující část (20 –70 %) mého majetku (resp. část příjmu).
Jedná se o nevýznamnou část hodnoty mého majetku (méně než 20 %) (resp. malou část příjmu).

Napište nám co Vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*